Bericht van Hans Schönfeld: ‘Godsdienst’

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30 uur: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vandaag Hans Schönfeld, onze insider bij de Nederlandse politie.

We leven in een wereld die enorm is beïnvloed door godsdienst. Zowel volgens het hindoeïsme, de islam als het christendom ligt de zingeving van ons leven niet in het heden, maar in de toekomst, na onze dood. Magere Hein bepaalt die toekomst. Er is daarbij geen sprake van enige grijstint. We worden gewogen en worden beloond met een hemel en/of 50 maagden of we worden gestraft en gemarteld in het vagevuur.  We sterven volgens deze doctrines ook niet omdat we ziek zijn, zelfmoord plegen of worden opgeblazen door één of andere godsdienstfanaat, maar omdat God of Allah dat wil.

Deze idiotie wordt langzaam, trouwens tegenwoordig steeds sneller -maar ook zeker- ontmanteld door de wetenschap. Men ontrafelt de geheimen van de veroudering in ras tempo. De veroudering en dood worden niet meer als logisch eindpunt, maar als een te overwinnen ziekte en eindpunt gezien. Verwacht wordt dat regeneratieve geneeskunde de komende eeuw veroudering en de dood zullen gaan overwinnen.

Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk een enorme impact op de mensheid. Eén daarvan is belangrijk. Het leidt tot de démascering van godsdienst en ons godsbeeld. Daarom zijn gelovige mensen doorgaans tegen het onderzoek op dit terrein. Dit onderzoek leidt tot een ‘inconvenient truth’.

Bericht achterlaten