Bericht van Hans Schönfeld: ‘Inkomensverdeling’

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30 uur: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vandaag Hans Schönfeld, onze insider bij de Nederlandse politie.

Het gaat goed met onze economie. Er wordt weer verdiend. De extra verdiensten worden echter niet eerlijk verdeeld. De kloof in salaris tussen de mensen aan de top en de mensen die het feitelijke werk verrichten is niet alleen enorm, maar neemt verder toe. De top verdiende gemiddeld 5,5 maal zoveel als een doorsnee werknemer. Dat is volgens het CBS toegenomen naar 6 maal zoveel. Het loon van de top is de afgelopen 5 jaar met bijna 6 procent per jaar gestegen wat schril afsteekt tegen de 1 procent stijging per jaar voor de gewone werknemers.

Deze ongelijkheid is niet alleen oneerlijk, maar vastgesteld is dat deze ook slecht is voor de economie. Met name voor de vele kleine ondernemers die er baat bij hebben dat het netto reëel inkomen van de miljoenen gemiddeld verdienende Nederlanders toeneemt. Toename van het inkomen leidt tot een verhoging van het bestedingspatroon van vele mensen en dat maakt dat niet alleen exporterende bedrijven maar ook de op de gewone Nederlanders gerichte MKB ers kunnen meeprofiteren van de groei. Laten we hopen dat de onderhandelaars in de kabinetsformatie de VVD, die zegt op te komen voor ook de kleine ondernemers, weten te overtuigen dat een stijging van het inkomen van de gewone werknemers niet alleen eerlijk is, maar eveneens een logische stap in de economische ontwikkeling van ons land.

Bericht achterlaten