Bericht van Hans Schönfeld: ‘Volksverlakker of volksvertegenwoordiger?’

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30 uur: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vandaag Hans Schönfeld, onze insider bij de Nederlandse politie.

Op 1 januari stonden er in Californië lange rijen klanten voor wietwinkels. Het is al de zesde staat in het conservatieve Amerika waar cannabis is gelegaliseerd. Je mag thuis maximaal 6 planten hebben voor eigen gebruik. In Nederland hebben we ondertussen verouderde wetgeving. Die leidt ertoe dat misdadigers miljonair worden en politiecapaciteit wordt verspild. Dit met dank aan de VVD en met name weer eens aan Ivo Opstelten. We wisten al dat hij de kamer niet juist informeerde, maar we weten nu dat er zelfs sprake was van manipulatie van de Tweede Kamer, door rapporten van het WODC op cruciale punten te laten aanpassen.

Bijzonder is dat we er maar weinig over horen. Even wat gedoe in de media, een enkel verontwaardigd Kamerlid en stil is het weer. Ik denk dat dit samenhangt met een Haagse gewoonte, waar alle Kamerleden en ook de parlementaire pers van weet. Het is al jaren een slechte gewoonte dat over veel rapportages naar de Kamer wordt onderhandeld. Zowel over de inhoud ervan, als over de formulering. Hele drommen ambtenaren op de ministeries doen niet anders en ook bij de politie zijn er veel stafambtenaren die, soms maanden tevoren, onderhandelen over de inhoud, de formulering en de publicatiedatum. Dit noem ik sinds enkele jaren “de leugenfabriek”. Het is een gewoonte die wat mij betreft door onze volksvertegenwoordigers aan de kaak moet worden gesteld, omdat het de kern van onze democratie aantast.

De kernvraag is tenslotte of je volksverlakker of volksvertegenwoordiger bent.

Bericht achterlaten