Bericht van Maria van der Heijden: ‘Meer is toch echt beter’

MVO-directeur Maria van der Heijden wikt en weegt wat ze van economische groei vindt.

Meer is beter. Of toch niet? Er zijn voor en tegenstanders van economische groei.

De tegenstanders vinden de economie al groot genoeg. We zijn rijker dan ooit, en voor economische groei hebben we steeds meer grondstoffen en energie nodig. Dat gaat ten koste van het klimaat en de natuur. Meer is dus zeker niet beter!

De voorstanders van groei zeggen dat er nog steeds bijna een miljard mensen moeten rondkomen van minder dan anderhalve euro per dag. Zonder economische groei blijven die mensen straatarm. Meer is dus wél beter!

Volgens mij hebben de voor- en de tegenstanders allebei gelijk. Ik denk dat ´meer´ niet het belangrijkste. Het gaat om ´anders´. Geen broeikasgassen uitstoten, alleen nieuwe grondstoffen gebruiken als het echt niet anders kan, reststromen nuttig gebruiken, meewerken aan het beschermen van de natuur en iedereen de kans geven om zijn capaciteiten zinnig in te zetten.

Gaat dit om groei? Eigenlijk niet. Het belangrijkste is dat de economie anders wordt: duurzamer, rechtvaardiger, gezonder. Hoe meer bedrijven zo gaan werken, hoe liever. In dit geval is méér toch echt beter.

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld.

Bericht achterlaten