Bericht van Thea Hilhorst: “Wie vervuilt, betaalt. Toch?”

Bij schade betaalt in Nederland de schuldige. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw, vraagt zich af waarom deze logica niet opgaat met de schade van CO2-uitstoot.

Als ik een deuk rijd in iemand zijn auto, draai ik op voor de schade. Normaal, toch? Ook bij het milieu is het in Nederland normaal dat de vervuiler betaalt, vaak nog met een boete ook. Maar als het gaat om de schade van CO2 uitstoot in arme landen lijkt deze logica ondergesneeuwd te worden.

Vanmorgen kwam het rapport uit van het Internationale Panel voor Klimaatverandering. Met twee keer slecht nieuws. Zelfs als we de afspraken van het Parijsakkoord waarmaken, zullen de gevolgen van klimaatverandering al enorm zijn, vooral in ontwikkelingslanden, zoals meer overstromingen, droogtes, bosbranden en hittegolven, en dus meer armoede, migratie en honger. Daarnaast wordt aangetoond dat het steeds onwaarschijnlijker is dat we de afspraken redden. Het kan wel, maar dan moeten alle zeilen bijgezet worden, nog meer dan voorzien in het klimaatakkoord van Parijs.

In Nederland lopen de discussies nu hoog op over wat we kunnen en moeten doen. Dan gaat het bijvoorbeeld over ruimte voor de rivier, windmolens op zee en aardgasvrije wijken.

Maar bijna niemand heeft het over de armste mensen op de wereld die de grootste klappen op moeten vangen. Wiens oogsten mislukken door het gebruik van gas, kolen en olie door rijke landen. Als we uitgaan van het motto dat de vervuiler betaalt, hebben we nog heel wat goed te maken.

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld.

Bericht achterlaten