Column Het Nieuws van de Vooruitgang – Ralf Bodelier

Iedere werkdag om 09.30 uur geven de columnisten van Sublime FM hun kijk op het wereldnieuws, economie, veiligheid of duurzame ontwikkelingen. Vandaag hoorde je Ralf Bodelier, aanjager van The World’s Best News, een initiatief om mensen te informeren over de positieve ontwikkelingen in de wereld.

“World’s Best News Day. 

Dan komen we uit de kast, na vier maanden voorbereiding: de beweging die Nederland wil informeren over grote structurele vooruitgang die we wereldwijd boeken.

Dat doen we omdat de traditionele media zich louter richten op de ongevallen, de rampen en de drama’s. Op de uitzonderingen op de normaliteit, waarover we dus maar zelden iets  te horen krijgen.

Niemand vertelt ons dat we de pokken hebben uitgeroeid, een ziekte die in de vorige eeuw nog 200 miljoen doden eiste. Niemand vertelt ons dat we op het punt staan polio uit te roeien of dat we aids, malaria, tbc en lepra fors hebben terug gedrongen. 

Nederlanders weten maar amper dat extreme armoede werd gehalveerd, dat de uitstoot van CO2 in de Verenigde Staten is teruggebracht tot het niveau van 1994. Of dat de populaties aan reuzenpanda’s, berggorilla’s en tijgers weer toenemen.

Wat we al helemaal niet beseffen is dat de afgelopen dertig jaar zowel het aantal oorlogen als het aantal oorlogsdoden enorm is gedaald.

Omdat niemand het u vertelt, daarom doen wij dat. “

Kijk voor meer informatie op WorldsBestNews.nl

Bericht achterlaten