Column Het Nieuws van de Vooruitgang – Willem Lageweg

Vanochtend hoorde je de column van Willem Lageweg op Sublime FM. Willem is voormalig directeur van MVO Nederland, een organisatie die heel Nederland warm maakt voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. In zijn column van deze week spreekt hij zijn waardering uit over vermindering van de CO2 uitstoot in de betonsector.

“Een paar weken geleden kwamen zo’n 50 directeuren uit de beton- en bouwsector bij elkaar. Zij werken aan plannen om in de betonketen de CO2 uitstoot fors terug te dringen. Ook wil men materialen meer hergebruiken om het milieu te sparen.

Voor beton is veel zand en grind nodig. Dat wordt voor een groot deel gewonnen uit onze rivieren. Het winnen van zand en grind wordt tegenwoordig bijna altijd gecombineerd met het verbeteren van de natuurwaarde en de biodiversiteit in het gebied. Zo is al veel mooie nieuwe natuur ontstaan. Vogels als de lepelaar, de blauwborst en allerlei steltlopers zijn daar heel blij mee. Ook de bever krijgt hierdoor meer ruimte.

De betonketen lijkt een wat saaie en onopvallende sector. Maar wie kennis neemt van hun zorg voor de natuur en van de nieuwe plannen op het gebied van CO2 besparing en hergebruik, komt tot een heel ander oordeel.

Als u deze zomer langs onze rivieren geniet van de natuur denk dan eens aan de ondernemers die hier hard aan hebben meegewerkt. Zij verdienen uw waardering.

Fijn weekend.”

Bericht achterlaten