Column Het Nieuws van de Vooruitgang – Ilja Klink

Iedere werkdag om 09.30 uur geven de columnisten van Sublime FM hun kijk op het wereldnieuws, economie, veiligheid of duurzame ontwikkelingen. Deze maand gaat Ilja Klink, directeur van de Nederlandse School, iedere woensdagochtend in op de Toekomst van het Onderwijs. Vandaag gaat haar column over het verbinden van het onderwijs met de wereld buiten school.


“Hallo, mijn naam is Ilja Klink en ik ben directeur van de Nederlandse School. Ik vertrouw docenten, leerlingen en het onderwijs. Zij zijn voor mij de katalysator voor een mooie toekomst en een heerlijke wereld en vormen voor mij de reden dat ik doe wat ik doe.

Ik geloof dat de snel veranderende wereld een steeds groter wordend vraagstuk bij het onderwijs neerlegt. Het is daarom heel belangrijk het onderwijs te verbinden met de wereld buiten school. Hier zie ik een taak voor docenten door een actievere en meer ondernemende houding aan te nemen. Docenten mogen wat mij betreft meer hun klaslokaal en hun school uit, meer gaan durven en drempels overwinnen, om zo een nog beter rolmodel voor hun leerling te zijn.

Ik vind het belangrijk dat docenten zich verbinden met de snel veranderende wereld buiten school. Dat is simpeler dan je denkt. Een ontmoeting, een bijzondere locatie of een tentoonstelling die je bezocht; uiteenlopende onderwerpen schijnbaar niet over onderwijs gaan, maar die wel relevant zijn voor het onderwijs, want door ze te verbinden komt de wereld het klaslokaal binnen, waarbij de docent de brug vormt en op een concrete manier het onderwijs verbindt met de wereld.”

Bericht achterlaten