Genoeg geld voor boodschappen ondanks beslag op bankrekening

Een positieve ontwikkeling voor mensen die diep in de schulden zitten: minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum hoeven te leven.

Een onderdeel van het wetsvoorstel is dat er bij een beslag op iemands bankrekening een deel van zijn of haar saldo wordt vrijgehouden. Op deze manier kan diegene zonder problemen zijn of haar boodschappen blijven doen. Verder mag er ook geen beslag meer worden gelegd op bijvoorbeeld een auto, als de verkoop ervan weinig of niets oplevert.

Eerder deze maand werd ook al bekendgemaakt dat mensen die diep in de schulden zitten geen verhoogde boetes meer krijgen van het Incassobureau. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou volgend jaar met wetgeving komen waarmee de invordering en verhoging van boetes tijdelijk gestaakt kunnen worden.

Daarnaast kwam het kabinet in mei dit jaar met een regeling dat alle boetes die worden geïnd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vanaf 75 euro gespreid betaald kunnen worden. Eerder lag die grens bij een boete van 225 euro. Al deze regelingen passen in het beleid van het kabinet om schuldproblemen te verminderen.

Dat wil het kabinet ook doen door het taboe op het hebben van schulden te doorbreken. Daarom is er een landelijke campagne gestart om schulden bespreekbaar te maken zodat mensen sneller om hulp durven vragen. In Nederland zijn er ongeveer 1,4 miljoen gezinnen die in de schulden zitten of grote kans hebben in de schulden te komen.

Bericht achterlaten