Hans Schönfeld: Politiek komt met mooie woorden niet meer weg

De Sublime Berichten: maandag t/m vrijdag om 9.30: experts uit alle hoeken van de samenleving met een frisse kijk op de wereld. Vandaag Hans Schönfeld, onze insider bij de Nederlandse politie.

Rond de jaarwisseling was er veel te doen over het geweld tegen mijn collega’s, politieagenten en trouwens ook tegen brandweerlieden die bekogeld werden met stenen en vuurwerk terwijl ze mensen probeerden te redden. Ik drong aan op minimumstraffen voor dit soort mensen.

De teneur van alle commentaren was dat de politiek, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht er met mooie woorden niet meer mee weg komen. De politiek moet nu echt actie ondernemen en hulpverleners afdoende gaan beschermen.

Daarbij komt dat gebleken is dat twee derde tot driekwart van de geweldplegers tegen dienstverleners bekenden van de politie. Dat zijn dus van die jongens die van jongs af aan geweld plegen, inbreken en zo niets doen dan schade berokkenen aan u en de maatschappij. Omdat pappen en nathouden bij hen niet werkt moet je gewoon snel en hard optreden.

Sinds de protesten is het in de pers en politiek echter erg stil geworden over dit onderwerp. Net zoals al die jaren hiervoor. Wanneer de politiek iets wil dan moet dit onderwerp op de agenda blijven staan. Want het is nu al weer februari en voor je het weet is het weer oud en nieuw, zonder nieuwe maatregelen en dat zou beschamend zijn en niet mogen gebeuren.

Bericht achterlaten