Colombiaanse ‘koeienbossen’ zorgen voor beter milieu

In Colombia maken zo’n vierduizend boeren hun koeien ‘groener’, door ze een ander dieet te geven.

Zo’n vierduizend koeienboeren in Colombia hebben hun graslanden omgevormd tot velden vol planten, bloemen en bosjes. En dat heeft zo zijn voordelen, meldt de BBC

Om te beginnen zijn de planten rijk aan eiwitten, dus voedzaam voor de koeien. Maar ze dragen ook bij aan een beter milieu. De planten filteren namelijk broeikasgassen uit de lucht. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het land niet onder water komt te staan als het hard heeft geregend. Tot slot houdt de diverse begroeiing de bodem gezond.

Bijkomend voordeel is dat de koeien door deze planten te eten, minder methaan produceren in hun darmen. Daardoor worden er minder broeikasgassen worden uitgestoten via mest en scheten van de dieren. 

Redenen genoeg om dat grasland om te vormen, zou je denken. Toch is dat lang niet voor alle Colombiaanse boeren mogelijk. De vierduizend boeren die dit de afgelopen jaren wel hebben gedaan, hebben daarvoor geld gekregen van buitenlandse investeerders.

Toch hoopt Carlos Mejia, adviseur voor duurzame veehouderij, dat meer Colombiaanse veehouders in de toekomst gebruik kunnen maken van dit concept.

Bericht achterlaten