Sublime Talks: eigen bijdrage voor hulp van gemeente

Iedereen die recht heeft op hulp(middelen) of ondersteuning vanuit de gemeente, betaalt daarvoor vanaf 2019 een vaste eigen bijdrage via een abonnement. Dat schrijft het AD.

De ministerraad heeft onlangs in stilte ingestemd met een algemene maatregel van bestuur die daarvoor zorgt, zo schrijft de krant. De maximale eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, rollator of traplift gaat 17,50 euro per vier weken bedragen, oftewel 227,50 euro per jaar. Gemeenten mogen ook een lager vast bedrag in rekening brengen. Volgens het Centraal Planbureau gaan 440.000 ouderen en zieken het nieuwe abonnementstarief gebruiken. Vooral mensen met een beperking en een middeninkomen profiteren van de invoering. Zij gaan er jaarlijks zo’n 1000 tot 1500 euro op vooruit.

Wat vind jij van deze bijdrage? Vind je het terecht dat iedereen nu een bijdrage betaalt of vind je dat mensen die hulp nodig hebben, moeten worden ontlast? Laat het weten in onze Facebookgroep!

Bericht achterlaten