Trots op uitzetting vale gieren: ‘Daar doe je het toch een beetje voor’

Dierentuin ARTIS heeft drie jonge vale gieren uitgezet op het Italiaanse Sardinië. De hoop is dat de vogels zich aansluiten bij een natuurlijke kolonie van soortgenoten. Voormalig verzorger Job van Tol vertelt over zijn liefde voor de karakteristieke vogel en het belang van de vale gier voor de natuur. 

Het aantal vale gieren in Europa loopt sinds de jaren ‘70 terug. Dat komt doordat de dieren in de loop der tijd moesten inleveren aan leefruimte, maar ook doordat Italiaanse boeren hun vee probeerden te beschermen tegen grote roofdieren door karkassen te vergiftigen. Dat schadelijke lokaas was natuurlijk ook bij de gier in trek – en zo kwam het dat de vogelsoort er bijna niet meer was geweest. 

En dat is niet alleen voor gierenliefhebbers een zorgwekkende situatie. De vale gier houdt de natuur in balans, vertelt Van Tol: “Iedere diersoort heeft een taak in de natuur, en samen houden we de wereld in stand. Gieren doen een beetje de onaangename klusjes voor iedereen. Die ruimen namelijk alle karkassen op. Daarom zijn ze superbelangrijk in het ecosysteem.” 

De vale gieren die door ARTIS zijn uitgezet, zijn alledrie ‘voormalig slachtoffer’, vertelt Van Tol. De vogels zijn geboren in het wild, maar hebben een ongeluk gekregen waardoor ze niet meer zelfstandig konden overleven in de natuur. Dat de drie gieren nu hun vleugels uitslaan in Italië, is voor hem een bijzondere ervaring. “Ik probeer in de dierentuin elke dag mensen ervan te overtuigen hoe mooi de natuur is, en ook hoe mooi de vale gier is. Maar nu kunnen we een directe bijdrage leveren aan die natuur, door ze uit te zetten in het wild. Daar doe je het toch een beetje voor”. 

Dat de gier niet het meest populaire dier van ARTIS is, daar is de vogelverzorger zich van bewust. “Ze hebben een heel erg kwaadaardig imago. Altijd als ik in de volière sta, vragen de mensen: ‘doen de gieren je niks?’ En dat is juist mijn boodschap bij die vale gier: dat ze helemaal niet kwaadaardig zijn, dat ze functioneel zijn… en stiekem ook wel een beetje mooi”. 

Vorig jaar zette ARTIS ook een aantal vale gieren uit op Sicilië, en met succes: die vogels hebben zich aangesloten bij een kolonie van 140 tot 160 soortgenoten.

Bericht achterlaten