Welk cijfer geef jij jouw leven?

Jaarlijks brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau de ontwikkelingen in kaart op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. Deze objectieve leefsituaties worden gelegd naast de ervaringen van Nederlanders zelf. Hoe vinden ze dat het zelf gaat?

Nederlanders hebben over het algemeen een hoge kwaliteit van leven. Het opleidingsniveau stijgt, na economisch roerige tijden neemt de werkloosheid af en herstelt de koopkracht.
Het aantal slachtoffers van criminaliteit daalt en gevoelens van onveiligheid nemen af. De kwaliteit van woningen blijft geleidelijk stijgen en de tevredenheid met de woning is hoog.
Bijna 80% van de Nederlanders voelt zich gezond en ruim de helft sport wekelijks; de levensverwachting stijgt door.
Al jarenlang waarderen Nederlanders hun leven gemiddeld met een 7,8 als rapportcijfer.

Niet overal gaat het echter altijd even goed. In het algemeen blijft de leefsituatie én levenstevredenheid van mensen met een lagere opleiding of een lager inkomen achter bij die van mensen met een hogere opleiding of een hoger inkomen. Ook is de leefsituatie van jongeren en autochtone Nederlanders beter dan die van ouderen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Welk cijfer geef jij jouw leven? Ben jij tevreden?

Bericht achterlaten