Column Het Nieuws van de Vooruitgang: Willem Lageweg

Vanochtend hoorde je de column van Willem Lageweg op Sublime FM. Willem is directeur van MVO Nederland, een organisatie die heel Nederland warm maakt voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn column van vandaag gaat over het verschil tussen biologische en ‘gangbare’ landbouw. Benieuwd welke optie beter is?

“Er is altijd veel discussie over de waarde van biologische landbouw. Aanhangers van de sector wijzen op de vele milieuvoordelen. Voorvechters van de gangbare landbouw beweren dat biologische landbouw niet in staat is de groeiende wereldbevolking te voeden. Kort geleden hebben twee Amerikaanse wetenschappers de effecten van beide systemen uitgebreid met elkaar vergeleken. Overtuigend toonden zij aan dat biologisch in veel opzichten beter is dan gangbare landbouw. Van de 12 onderzochte factoren scoorde biologisch 10x beter tot veel beter dan gangbaar. Op 1 factor, de totale kosten van beide productiemethoden, is er nauwelijks verschil. De kg opbrengst van gangbaar is enigszins beter dan van biologisch. Biologisch scoort daarentegen veel beter op aspecten als bodem, vervuiling, biodiversiteit en winstgevendheid voor de boer. Ook zorgt biologisch voor meer banen en een licht betere voedingswaarde. Dat de kosten van biologische voeding voor de consument vaak hoger zijn dan van gangbaar komt omdat de gangbare landbouw onvoldoende betaalt voor de milieuschade die ze veroorzaakt. Mijn conclusie is helder: gangbare landbouw moet veel meer gaan betalen voor de milieuschade en biologische landbouw is goed voor de boer en veel beter voor het milieu. Fijn weekend.”

Bericht achterlaten