NIEUWS VAN DE VOORUITGANG

Positief nieuws; opweg naar groenere toekomst

21 juli
Positieve ontwikkelingen in de wereld van duurzaamheid en vooruitgang deze week! Het wereldwijde klimaatbeleid zorgde voor een 1-graden daling in de opwarming van de aarde. Hollandse Delta onderzoekt biodiversiteit, paddenstoelverpakkingen kunnen telefoons duurzamer maken, terwijl Canada investeert in betaalbare kinderopvang. Labradoodle Flynn biedt steun in het Prinses Máxima Centrum en Nederland heeft nu een meerderheid van vrouwen in het kabinet. Allerlei manieren bijdragen aan een betere toekomst! Het Nieuws van de Vooruitgang wordt mede mogelijk gemaakt door Vandebron.

Het tij keert langzaam: 1-graden daling opwarming aarde

De afgelopen tien jaar heeft het wereldwijde klimaatbeleid gezorgd voor een vermindering van één graad opwarming van de aarde, meldt een recent artikel op nu.nl. Deze indrukwekkende vooruitgang is grotendeels te danken aan onze inspanningen op het gebied van klimaatbeleid en de snel dalende kosten van wind- en zonne-energie. Toch is het belangrijk om meer te doen om verdere problemen te voorkomen. De doelen van het Parijsakkoord uit 2015, waarin we ons ten doel stelden om de opwarming te beperken tot 1,5 graad, zijn nog niet bereikt. Laten we ons samen inzetten voor verduurzaming en een groenere, schonere toekomst!

Uniek Natuuronderzoek: Hollandse Delta op Pad voor Meer Plantenrijkdom 

In Zuid-Holland is het Waterschap Hollandse Delta bezig met een bijzonder onderzoek! Ze gaan de komende negen jaar alle planten die groeien in de berm en langs de dijken onderzoeken, dit in zo'n 3.000 kilometer berm en 800 kilometer dijk. Het doel is om de natuurlijke situatie in kaart te brengen en zo de biodiversiteit te verbeteren. Hiermee zijn ze een van de eerste waterschappen in Nederland die zo'n belangrijk initiatief nemen voor onze natuur!

Hoe Canada kinderopvang voor alle ouders toegankelijk wil maken 

Goed nieuws uit Canada! Volgens The New York Times gaat Canada maar liefst dertig miljard dollar investeren in het creëren van 250.000 nieuwe betaalbare kinderopvangplaatsen. Het doel is om kinderopvang voor iedereen toegankelijk te maken, waarbij ouders slechts tien dollar per dag als eigen bijdrage hoeven te betalen. Deze maatregel komt werkende ouders tegemoet en zorgt voor een positieve verandering in het leven van velen.

Welkom Flynn! Labradoodle ontzorgt Kinderen in Prinses Máxima Centrum 

In het Prinses Máxima Centrum in Utrecht is een bijzondere nieuwe medewerker waar iedereen helemaal weg van is, schrijft het Algemeen Dagblad. Het is Labradoodle Flynn, die sinds deze maand rondloopt in het kinderkankercentrum om kinderen te helpen met minder pijn, spanning en stress. En het gaat geweldig! Na een jaar, als de testperiode met Flynn voorbij is, hopen de collega's dat er meer honden kunnen komen om, op een veilige en hygiënische manier, gezelschap te bieden aan de kinderen. Een hartverwarmend initiatief!

Historisch Moment: Voor het eerst een meerderheid vrouwen in Nederlands kabinet

Een historisch moment voor Nederland: VVD-Kamerlid Mariëlle Paul is beëdigd als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, waardoor de meerderheid van het kabinet uit vrouwen bestaat. Dit is de allereerste keer in de geschiedenis van ons land! Begin van dit jaar waren er wereldwijd slechts dertien landen waarin vrouwen in de meerderheid waren in het landsbestuur. Gemiddeld genomen bestaan regeringen over de hele wereld nog steeds uit minder dan een kwart vrouwen. Een grote stap voorwaarts naar meer gelijkheid en diversiteit in de politiek! 

Eco-vriendelijk: Telefoonverpakking van paddenstoelen, het nieuwe alternatief

Stel je voor: je opent het pakketje van je gloednieuwe telefoon en ontdekt dat de verpakking niet gemaakt is van plastic, maar van paddenstoelen! Het lijkt misschien onwerkelijk, maar het kan binnenkort realiteit worden, want een Oekraïens bedrijf heeft een geweldig biologisch afbreekbaar alternatief voor polystyreen ontwikkeld. Dit geweldige nieuws is te lezen bij Bright Vibes. Grote internationale bedrijven, waaronder telefoonleveranciers, zijn nu al geïnteresseerd in deze verpakkingen die binnen dertig dagen volledig kunnen worden afgebroken. Een fantastische stap naar een meer duurzame en milieuvriendelijke toekomst!

Nieuws van de Vooruitgang wordt mede mogelijk gemaakt door Vandebron

Energie gebruiken op het groenste moment van de dag

Groene energie gebruiken op het groenste moment van de dag? Het kan met behulp van de Groene stroom-voorspeller van Vandebron. Via deze voorspeller, die beschikbaar is in de apps van Vandebron, krijg je inzicht in de ‘groenste’ gebruiksmomenten van de dag. Door juist op deze momenten bijvoorbeeld je wasmachine aan te zetten of je elektrische auto te laden, draag je structureel bij aan het balanceren van het overvolle energienet.

Download de Vandebron app via de AppStore of PlayStore.

Deel dit artikel:
Logo Sublime

Sublime

Let's get it on
Logo Soul

Soul

Logo Smooth

Smooth

Logo Classics

Classics

Logo Funk & Disco

Funk & Disco

Logo Jazz

Jazz

App StoreGoogle Play Store